Bilder och beskrivningar av våra bästa matsvampar...
Läs eller lämna svamprapporter...
Diskutera svamp...
Läs eller lämna bästa svamprecepten...
Sök efter svampar i databasen...
Lär känna de farligaste giftsvamparna...
Ordlista...
Information om SvampGuiden
Länkar till andra svampsidorsvampguiden

Svamptork finns att köpa på svamping.se

Kontaktlinser är praktiskt i skog och mark. Svampguiden rekommenderar www.netlens.se, de har låga priser och levererar snabbt direkt hem i brevlådan.

Rättelse - Nya Svampboken
Tyvärr har det blivit fel i sidhänvisningarna i förteckningen över matsvampar på sista uppslaget i Nya svampboken (Holmberg & Marklund 2014). Rätt version finns att hämta här:
Lågupplöst PDF | Högupplöst PDF

Rädda gammelskogen!

Svampguiden för din smartphone
Available in Windows Phone Store Available in Android Market

Information om giftsvampar på 29 olika språk! Information om giftsvampar på 29 olika språk!

Menyse.com - Den användarvänliga kokboken

Vad är Allemansrätten?

 

 

254 st besökare just nu
 Champinjoner - Agaricus
Champinjoner är saprotrofa, dvs de tar sin näring från dött organiskt material, såsom dött gräs, halm, gödsel och barr. De behöver inte samarbeta med levande träd eller växter (mykorrhiza) för att producera fruktkroppar.

Hur känner du igen en champinjon?
• Hatt vit till gulvit (en del arter har mörka fjäll).
• Hatten är aldrig slemmig.
• Skivor fria, som unga bleka, vitgrå till rosa, med åldern blir de svartbruna av sporerna.
• Foten har alltid ring (aldrig volva, slida eller strumpa).
• Svampköttet är vitt och rodnar eller gulnar vid beröring.

När du väl har konstaterat att det är en champinjon du har hittat, lägg då märke till om svampen rodnar eller gulnar vid beröring och brytning, det kan vara svaga skiftningar, men nästan alla champinjoner får dessa färgförändringar. Det är en viktig karaktär.

En lista över alla champinjoner i SvampGuidens databas finner du här.
Champinjoner som gulnar i köttet
Har du hittat en champinjon som gulnar i köttet kan du få en ledtråd genom doften.

Doften hos de ätliga gulnande champinjonerna är angenäm och god, påminnande om mandel eller anis:
Snöbollschampinjon - Agaricus arvensis
Knölchampinjon - Agaricus sylvicola
Kungschampinjon - Agaricus augustus
Vit kungschampinjon - Agaricus macrosporus

Doften hos de giftiga gulnande champinjonerna är ofta obehaglig, påminnande om karbol, bläck, eller "sjukhus-lukt":
Pärlchampinjon - Agaricus praeclaresquamosus
Giftchampinjon - Agaricus xanthoderma

Doften hos de 2 ovanstående arterna kan vara svag på färska fruktkroppar, men den framträder mycket kraftigare om man av misstag skulle råka tillaga dem.

Gå inte enbart efter lukten! Den är en vägledning, men lär dig också övriga kännetecken för respektive art innan du plockar och äter champinjoner.
Champinjoner som rodnar i köttet
De ätliga champinjoner som rodnar i köttet har inte lika utpräglad doft som de gulnande champinjonerna. Lär dig mer om deras kännetecken i artbeskrivningarna:
Blodchampinjon - Agaricus langei
Skogschampinjon - Agaricus silvaticus
Ängschampinjon - Agaricus campestris

Förväxlingar
Den klassiska förväxlingssvampen till vita champinjoner är vit flugsvamp, den är dödligt giftig och orsakar mer eller mindre allvarliga förgiftningar varje år i Sverige. Kom ihåg dessa två regler:

1. Champinjoner har aldrig helvita skivor.
2. Champinjoner har aldrig strumpa,slida eller volva.

Champinjoner kan i övrigt förväxlas med en del kraftiga fjällskivlingar (Macrolepiota, Leucoagaricus), och jag känner till några fall där fränskivlingar (Hebeloma) misstagits för att vara champinjoner. Champinjoner har purpurbrun till svartbrun färg på sporerna.
Hur giftiga är champinjoner?
De kända giftiga champinjonerna i Sverige hör till den grupp som gulnar i köttet. Dessa svampar kan orsakar illamående, kräkningar, magont och diarré, besvären upphör oftast efter några timmar. Se mer om gift, verkan och behandling på sidan giftsvampar.

Kadmium
De arter som gulnar i köttet (bl.a. snöbollschampinjon och kungschampinjon) kan innehålla höga halter av tungmetallen kadmium, man har funnit detta även i champinjoner insamlade på 1800-talet, och man vet således att champinjoner anrikade kadmium långt innan ämnet blev känt som miljöförorening. Dessa champinjoner har ett kadmiumbindande protein, och det verkar som om svampens tillväxt stimuleras av kadmium.

Är det farligt att äta dessa svampar? Det finns inget entydigt svar på den frågan. Å ena sidan kan kadmium tas upp av blodet och anrikas i njurarna och kanske ge skador på sikt, å andra sidan har undersökningar visat att det mesta kadmiumet passerar genom mag-tarm-kanalen utan att tas upp av kroppen. Man brukar hur som helst ge rådet att inte äta dessa gulnande champinjoner alltför ofta.
Litteratur:
Hallingbäck, T. (1994). Ekologisk katalog över storvampar. Databanken för hotade arter.
Hansen, L. & Knudsen, H. (1992). Nordic Macromycetes (vol.2). Nordsvamp.
Holmberg, P. & Marklund, H. (1996). Nya svampboken. Rabén Prisma.
Holmberg, P., Marklund, H., Muskos, S. och Persson, H. (1990). Plocka Svamp! Del 4, Giftsvampar och svampgifter. Utbildningsförlaget brevskolan.
Nylén, B. (1993). Svampar i skog och mark. Nordstedts Förlag AB.
Ryman, S-G. & Holmåsen, I. (1984). Svampar- en fälthandbok. Interpublishing AB.
  © SvampGuiden 1997- 2015  [login]