Bilder och beskrivningar av våra bästa matsvampar...
Läs eller lämna svamprapporter...
Diskutera svamp...
Läs eller lämna bästa svamprecepten...
Sök efter svampar i databasen...
Lär känna de farligaste giftsvamparna...
Ordlista...
Information om SvampGuiden
Länkar till andra svampsidorsvampguiden

Svamptork finns att köpa på svamping.se

Kontaktlinser är praktiskt i skog och mark. Svampguiden rekommenderar www.netlens.se, de har låga priser och levererar snabbt direkt hem i brevlådan.

Driftstörningar på svampguiden har pågått till och från under de senaste veckorna och förväntas pågå framöver. Därför kommer hemsidan inom kort att flyttas till en ny server och samtidigt få ett helt nytt utseende. Ber om överseende med störningarna tills dess
/Michael

Rädda gammelskogen!

Svampguiden för din smartphone
Available in Windows Phone Store Available in Android Market

Information om giftsvampar på 29 olika språk! Information om giftsvampar på 29 olika språk!

Vad är Allemansrätten?

 

 

362 st besökare just nu
 Kantareller - Cantharellus
Sverige har ingen lång tradition när det gäller svampplockning, men kantarellen har varit en känd matsvamp ganska länge. Mykologins "fader" Elias Fries (1794-1878) påpekade tidigt att kantarellen var en av de få svampar som folk runt om i landet ansåg ätliga.

Det finns ca 70 arter kantareller beskrivna över hela världen, ingen är betraktad som giftig men det kulinariska värdet varierar. Kantareller är mykorrhizasvampar, det innebär att de behöver samarbeta med gröna växter (träd) för att bilda fruktkroppar.

Hur känner du igen en kantarell?
• Fruktkropparna är mer eller mindre trattformiga.
• Hattens undersida har gaffelgrenade "åsar" som löper ned på foten.

I Sverige har vi minst sex arter kantareller, av dem är följande ätliga och goda:
Blek kantarell - Cantharellus pallens
Kantarell - Cantharellus cibarius
Rödgul trumpetsvamp - Cantharellus lutescens
Trattkantarell - Cantharellus tubaeformis

Ett par av våra kantareller är mycket sällsynta och bör därför ej betraktas som matsvampar:
Grå kantarell - Craterellus cinereus
Svartnande kantarell - Cantharellus melanoxeros

Det finns tillfällen då mykologer har olika uppfattningar om vilket släkte en art skall tillhöra. Så är fallet med några arter som pendlar mellan släktena Cantharellus (kantareller) och Craterellus (trumpetsvampar).
Odla kantareller?
De kantareller som idag finns att köpa i våra livsmedelsbutiker är uppköpta av svampplockare som plockat dem i vilt växande tillstånd. Inom en snar framtid kommer vi dock med stor sannolikhet att kunna köpa odlade kantareller.
Eric Danell i Uppsala har med framgång lyckats odla kantareller på försök. Det ligger mycket forskning bakom framsteget, och större försöksodlingar pågår just nu runtom i landet. Läs mer på http://www.mykopat.slu.se/mycorrhiza/kantarellfiler/texter/home.htm
Litteratur:
Hallingbäck, T. (1994). Ekologisk katalog över storvampar. Databanken för hotade arter.
Holmberg, P. & Marklund, H. (1996). Nya svampboken. Rabén Prisma.
Nylén, B. (1993). Svampar i skog och mark. Nordstedts Förlag AB.
Ryman, S-G. & Holmåsen, I. (1984). Svampar- en fälthandbok. Interpublishing AB.
Danell, E. http://www.mykopat.slu.se/mycorrhiza/kantarellfiler/texter/home.htm
  © SvampGuiden 1997- 2015  [login]